Kancelaria

Wszystkie dane mogą być nie prawdziwe. Proszę sprawdzić w innym źródle.

Adres

ul. Kościelna 1 
55-140 Żmigród 
tel. (71)385-35-43

Czynna

 • wtorek, środa, czwartek – 16.00 – 17.30
 • sobota – 8.00 – 9.30

 

Wymagane dokumenty

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Chrzest

 • odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)
 • zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).