Życie

Rodzina parafialna jest wspólnotą ludzi ochrzczonych, wyznających tę samą wiarę. Przed każdym ochrzczonym Bóg stawia wielkie dary. Są nimi sakramenty św. – źródła Bożego życia dla nas. Przyjmując słowo Boże do swojego serca, przemieniając się wewnętrznie sposobimy się do bezpośredniego udziału i uczestniczenia w Bożym życiu. Praca duszpasterska w naszej parafii jest ciężka, ale dająca zarazem wiele radości. Odprawiamy w sumie 13 Mszy św. niedzielnych: 7 w kościele parafialnym i 5 na filiach oraz w szpitalu. Odprawiamy również w kaplicy domowej Sióstr Miłosierdzia. Do komunii świętej w przeciętną niedzielę przystępuje ok. 1200 wiernych. W 2003 roku rozdano 140 tysięcy komunii św. Sakramentu chrztu św. udziela się w każdą II niedzielę miesiąca, w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W minionym 2003 roku ochrzczono 93 dzieci. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło w 2003 roku 130 osób, do I Komunii świętej w 2003 roku 112 dzieci. Wierni mają okazję do spowiedzi św. podczas wszystkich nabożeństw i 30 min przed każdą Mszy św. W parafii prowadzone są kursy przedmałżeńskie, przygotowujące narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Kursy odbywają się 4 razy w ciągu roku. W czasie katechez przedmałżeńskich odbywają się również spotkania w Poradni Życia Rodzinnego. W 2003 roku pobłogosławiono 43 pary nowożeńców.

Oprócz wyżej wymienionych odprawiamy także Msze św. wspólnotowe:

  • I Niedziela miesiąca – dla przygotowujucych się do sakramentu bierzmowania
  • III Niedziela miesiąca – dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św
  • IV Niedziela miesiąca – dla dzieci przedszkolnych i z klas „O”
  • I czwartek miesiąca – o dobre powołania do Zgromadzeń Wincentyńskich
  • I Piątek miesiąca – Msza św. i spowiedź dla dzieci i młodzieży